Aktualności

19.06.2020

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 na terenie miasta Biała Podlaska wprowadzamy czasowe ograniczenia w obsłudze interesantów:

- wnioski o wydanie wszelkich zaświadczeń należy składać korespondencyjnie, telefonicznie lub drogą e-mailową. Odbiór ww. zaświadczeń będzie możliwy w kasie Spółdzielni po uprzednim kontakcie telefonicznym.

- bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach związanych z opłatami czynszowymi będzie odbywała się zgodnie z ogólnie obowiązującymi obostrzeniamI w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.

                                                                      Zarząd BSM "ZGODA"

19.06.2020

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22.06.2020r. place zabaw znajdujące się na terenie osiedli BSM "ZGODA" zostają otwarte na poniższych zasadach:

1. Place zabaw oraz siłownie plenerowe poddawane są bieżącym przeglądom i dezynfekcji przez służby Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej codziennie rano w dni robocze do godz. 10:00.

2. Apelujemy do rodziców i opiekunów o zapewnienie dzieciom należytej opieki oraz indywidualnej ochrony sanitarnej.

3. Prosimy o zachowanie dwumetrowego dystansu od innych osób.

4. Dzieci do 8 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw i siłowni plenerowej pod opieką osoby dorosłej.


27.05.2020

Z uwagi na sygnał ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej w przedmiocie korzystania z placów zabaw na terenach Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej Zarząd Spółdzielni przypomina mieszkańcom o obowiązującym zakazie korzystania z tych placów do czasu jego zniesienia przez Rząd RP. W przypadkach łamania zakazu prosimy o informowanie o takich zdarzeniach Policję lub Straż Miejską, które mają prawo i obowiązek interweniować w takich sytuacjach.

                                                                       Zarząd BSM "ZGODA"

26.05.2020

Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej informuje, iż z dniem 26.05.2020r. następuje zakończenie sezonu grzewczego 2019/2020 w budynkach naszej Spółdzielni i zostaje wyłączona dostawa ciepła na rzecz centralnego ogrzewania do zasobów BSM "ZGODA". Prosimy o pozostawienie termostatycznych zaworów grzejnikowych w pozycji "maksymalnego otwarcia".

21.05.2020

Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej, informuje, iż od dnia 21.05.2020 (czwartek) kasa Spółdzielni jest czynna w godzinach  8:00 - 14:00 z przerwą w godzinach od 10:30 do 11:00.

13.05.2020

Uwaga na osiedlowych naciągaczy

        Na naszych osiedlach pojawiają się przedstawiciele nieznanych firm oferujący usługi mieszkaniowe  np. wymianę czujników gazu, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej. Bardzo często powołują się na uzgodnienia ze Spółdzielnią. Ostrzegamy Państwa! - Spółdzielnia nie udziela tego typu rekomendacji i nie pobiera przez osoby trzecie żadnych zaliczek na poczet planowanych remontów oraz nie stosuje rekompensat w czynszu z tytułu ww. usług mieszkaniowych. Prosimy mieszkańców o ostrożność w zawieraniu umów z nieznanymi firmami. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji prosimy o kontakt z Administracją Osiedla.

06.05.2020

Informujemy iż BWiK "Wod-Kan" Sp. z o.o. zamieściło ogłoszenie o poniższej treści:

Przypominamy, że sieć kanalizacyjna została zaprojektowana tak, aby przyjmować ścieki z naszych domów, a nie śmieci. Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20 cm. Wrzucane do kanalizacji odpady zatykają odpływ.

W związku z COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi higieny, w ciągu ostatnich tygodni problem wyrzucania śmieci do toalet znacznie się nasilił. Ilość jednorazowych rękawiczek, nawilżanych chusteczek i innych środków higieny osobistej w sieci kanalizacyjnej znacznie wzrosła.

Wszelkie odpady, śmieci, rzeczy, które nie powinny znaleźć się w toalecie powodują zatory i przyczyniają się do zapychania rurociągów.

Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

17.04.2020

    Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółdzielni z dnia 17 kwietnia 2020r. korespondencja kierowana do BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej podlega obowiązkowej "kwarantannie" w wydzielonym pomieszczeniu przez okres 48 godzin. Po tym czasie korespondencja zostaje przekazana do właściwych komórek biura Spółdzielni.

31.01.2019

Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" uprzejmie informuje, iż w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego "Polska Bezgotówkowa" od dnia 1 stycznia 2019 roku można dokonywać w kasie Spółdzielni płatności kartą nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.