Władze Spółdzielni


Zarząd:


Jerzy Adamski - Prezes Zarządu

Zbigniew Bielecki - Zastępca Prezesa ZarząduSkład Rady Nadzorczej:
(Kadencja 2022-2025)

 

Adam Wilczewski  -  Przewodniczący

Ireneusz Cisek  -  Z-ca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

Teresa Harko  -  Sekretarz

Waldemar Miechowicz  -   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Urszula Pietruczuk  -  Przewodnicząca Komisji Organizacyjno - Samorządowej

Waldemar Godlewski

Krystyna Pucer

Anna Czerewko

Tadeusz Kowalczuk

Ireneusz Kulawiec

Marian Burda

Zygmunt Stanisławek

Krystyna Nowicka

Monika Maksymiuk

Alicja Gac