Walne Zgromadzenie

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2023 roku

Rok 2023

  Uchwała Nr 17/2023 Zarządu Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białe Podlaskiej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej na części oraz zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2023 roku.

Uchwała Nr 18/2023 Zarządu Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białe Podlaskiej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2023 roku i ustalenia porządku obrad

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

Uchwała Nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok

Uchwała Nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok

Uchwała Nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok

Uchwała Nr 4/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2022 rok

Uchwała Nr 5/2023 w sprawie udzielenia absolutorium za 2022r. Prezesowi Zarządu Spółdzielni

Uchwała Nr 6/2023 w sprawie udzielenia absolutorium za 2022r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni

 

Sprawozdawczość - za rok 2022

Ogólna

 Sprawozdanie Zarządu z działalności BSM "ZGODA" w 2022 roku.

 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSM "ZGODA" za 2022 rok

Sprawozdania z działalności Administracji Osiedli znajdują się w zakładce "Osiedla" (lewe menu strony).

 

Finansowa

<< za 2022 rok >>