UZYSKANIE DOSTĘPU DO Elektronicznego Biura Obsługi Klienta  (E – BOK)

Dostęp do e – BOK mogą uzyskać jedynie osoby, posiadające tytuł prawny do co najmniej jednego lokalu, będącego w zasobach BSM „ZGODA”.

* W celu zarejestrowania się do e – BOK, należy zapoznać się z Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

* Następnie należy udać się do siedziby Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” przy ul. Spółdzielczej 4 i wypełnić lub wysłać drogą e-mailową na adres bsmzgoda@bsmzgoda.pl, wypełniony załącznik do ww. regulaminu tj. "Oświadczenie w celu uzyskania dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)".

* Po wypełnieniu/wysłaniu tego formularza, otrzymają Państwo identyfikator oraz hasło, dzięki którym będzie możliwy dostęp do e – BOK.

* Przy pierwszym logowaniu do e – BOK system wymusi zmianę hasła na Państwa własne. Wymogi dotyczące długości hasła oraz zastosowanych w nim znaków podane są w w/w Regulaminie.

* Identyfikator i hasło należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich.

* Wchodząc na e – BOK, należy zwrócić uwagę na okienko Adres, aby widniał tam symbol w postaci zamkniętej kłódki. Będzie to oznaczało, że połączenie jest bezpieczne.

 

  <<<  E-BOK Logowanie  >>>

 

!!! UWAGA !!!

W dniu 25.11.2022r. uruchamiamy mechanizm płatności on-line na portalu e-BOK. Aby dokonać płatności wybieramy "Zapłać on-line" oraz podajemy adres e-mail (celem wysłania potwierdzenia przelewu). Minimalna wpłata to 10zł, maksymalna do wysokości aktualnego salda. Proszę zwrócić uwagę jaki miesiąć jest widoczny w historii finansowej użytkownika (prawidłowa kwota Czynszu jest wówczas, gdy miesiąc zatwierdzenia jest taki sam jak miesiąc dokonywania płatności). Ww. płatności realizuje firma Blue-Media S.A. i pobiera opłatę w kwocie 1zł od każdej dokonanej wpłaty.