Aktualności

13.11.2014

 Administracja osiedla "Młodych" informuje, że od dnia 17.11.2014 r. będą rozpoczęte prace remontowo - malarskie klatek schodowych w budynku przy       ul. Łukaszyńskiej 25. W związku z powyższym prosimy o zdjęcie kwiatów, firanek i innych przedmiotów znajdujących się na klatce schodowej, ponieważ mogą być one zniszczone w trakcie prowadzonych robót.

09.10.2014

Informujemy, że w obowiązującym w Spółdzielni Regulaminie używania lokali i porządku domowego zostały określone podstawowe normy współżycia społecznego mieszkańców, m. in. w zakresie utrzymywania w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt ...zobacz więcej...

Zestaw do higienicznego sprzątania po psach ...zobacz...

29.07.2014

Informujemy, że 28 lipca 2014 r. została podpisana umowa na remont pawilonu handlowego przy ulicy Warszawskiej 17 w Białej Podlaskiej. Prace będą prowadzone w okresie sierpnia i września bieżącego roku. Zakres prac obejmuje remont pokrycia i odnowienie elewacji budynku.

09.04.2014

Uwaga Mieszkańcy!

Oświadczenie dotyczące weryfikacji decyzji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi ...zobacz...

Prosimy o wypełnienie powyższego oświadczenia mieszkańców osiedli w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim i Piszczacu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014r.

Szczegółowe informacje dot. segragacji ...kliknij...


07.11.2013

Uwaga Mieszkańcy!!!

      Informujemy, iż w ostatnich dniach pojawiają się zgłoszenia o osobach podających się za pracowników Spółdzielni. Prosimy o szczególną ostrożność. Przypominamy, iż wszelkie rozliczenia finansowe za użytkowanie lokali są regulowane wyłącznie w kasie Spółdzielni bądź przelewem bankowym / pocztowym.  

22.02.2013

Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd BSM "ZGODA" ze względu na wagę sytuacji dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi apeluje o poważne potraktowanie sprawy oraz o złożenie oświadczenia o stanie faktycznym ilości zamieszkałych osób w Państwa lokalach. Oświadczenie prosimy dostarczyć w terminie do 28.02.2013r. zgodnie z treścią pism wysłanych do Państwa.

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Miasta Terespol z dnia 28 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Gminy Piszczac z dnia 4 grudnia 2013r...ZOBACZ...

Zawiadomienie dla mieszkańców Białej Podlaskiej ... zobacz

Oświadczenie dla mieszkańców Białej Podlaskiej...zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Janowa Podlaskiego ... zobacz

Oświadczenie dla mieszkańców Janowa Podlaskiego ... zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Piszczaca ... zobacz

Oświadczenie dla mieszkańców Piszczaca ... zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Terespola ... zobacz

Oświadczenie dla mieszkańców Terespola ... zobacz