Aktualności

30.06.2016

      Informujemy, iż w ostatnich dniach na terenie osiedli BSM "ZGODA" pojawiła się firma badająca poziom hałasu w mieszkaniu a następnie oferująca " wymianę drzwi wejściowych do mieszkań na terenie osiedli BSM "ZGODA". Spółdzielnia nie ma nic wspólnego z tego typu działalnością, dlatego też nie mają Państwo obowiązku ich wymiany. Podpisując umowę z jakąkolwiek firmą ponoszą Państwo odpowiedzialność indywidualnie a więc wszelkie koszty z tym związane. W związku z tym prosimy o rozważne podejmowanie decyzji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z poszczególnymi administracjami osiedli.

30.06.2016

OSTRZEŻENIE PRZED ZŁODZIEJAMI!

Sezon wakacyjny sprzyja większej aktywności złodziei. Policja prosi o wzmożenie ostrożności zwłaszcza osoby mieszkające na parterze oraz IV piętrze. Sprawcy kradzieży często obserwują zwyczaje mieszkańców. Zachętą dla złodziei są niedomknięte okna, drzwi wejściowe lub balkonowe. Reagujemy, kiedy obca osoba otwiera drzwi do mieszkania sąsiada, a wiemy, że nie ma go w domu. Unikajmy sytuacji, kiedy wpuszczamy obcych do budynku.

 

12.04.2016

"Informujemy, iż Rada Nadzorcza Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej Uchwałą Nr 6/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. dokonała zmiany w Regulaminie używania lokali i porządku domowego stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2015r. Zgodnie z w/w zmianą, do zlecenia odpłatnego sprzątania klatek schodowych niezbędne jest oświadczenie woli co najmniej 51% osób zamieszkałych w danej klatce schodowej / dotychczas było co najmniej 80% osób/.

Przedmiotowa zmiana obowiązuje od 11 kwietnia 2016 r.

31.03.2016

"Informujemy, iż Rada Nadzorcza Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej Uchwałą Nr 4/2016 z dnia 21 marca 2016 r. dokonała zmiany w Regulaminie określającym zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej w zasobach Spółdzielni stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/2011 Rady Nadzorczej z dnia 18 kwietnia 2011r. Zgodnie z w/w zmianą, do rezygnacji z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania według wskazań podzielników kosztów c.o. niezbędne jest oświadczenie woli co najmniej 51% osób zamieszkałych w danym budynku /dotychczas było co najmniej 80%/. Przedmiotowa zmiana obowiązuje od 21 marca 2016 r.

02.02.2015

 Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni na posiedzieniu w dniu 26 stycznia 2015r. uchwaliła zmiany w Regulaminie używania lokali i porządku domowego. Jednolity tekst w/w regulaminu - z uwzględnieniem uchwalonych zmian - znajduje się w zakładce "Akty Prawne".

22.02.2013

Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd BSM "ZGODA" ze względu na wagę sytuacji dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi apeluje o poważne potraktowanie sprawy oraz o złożenie oświadczenia o stanie faktycznym ilości zamieszkałych osób w Państwa lokalach. Oświadczenie prosimy dostarczyć w terminie do 28.02.2013r. zgodnie z treścią pism wysłanych do Państwa.

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Miasta Terespol z dnia 28 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Gminy Piszczac z dnia 4 grudnia 2013r...ZOBACZ...

Zawiadomienie dla mieszkańców Białej Podlaskiej ... zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Janowa Podlaskiego ... zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Piszczaca ... zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Terespola ... zobacz