Aktualności

26.03.2015

      Informujemy, iż w ostatnich dniach na terenie osiedli BSM "ZGODA" do skrzynek pocztowych wkładane są  ogłoszenia dotyczące "całościowej wymiany drzwi wejściowych do mieszkań na terenie osiedla". Spółdzielnia nie ma nic wspólnego z tego typu działalnością. Podpisując umowę z jakąkolwiek firmą ponoszą Państwo odpowiedzialność indywidualnie.

Treść ogłoszenia wrzucanego do skrzynek pocztowych ...zobacz...

02.02.2015

 Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni na posiedzieniu w dniu 26 stycznia 2015r. uchwaliła zmiany w Regulaminie używania lokali i porządku domowego. Jednolity tekst w/w regulaminu - z uwzględnieniem uchwalonych zmian - znajduje się w zakładce "Akty Prawne".

09.04.2014

Uwaga Mieszkańcy!

Oświadczenie dotyczące weryfikacji decyzji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi ...zobacz...

Prosimy o wypełnienie powyższego oświadczenia mieszkańców osiedli w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim i Piszczacu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014r.

Szczegółowe informacje dot. segragacji ...kliknij...


07.11.2013

Uwaga Mieszkańcy!!!

      Informujemy, iż w ostatnich dniach pojawiają się zgłoszenia o osobach podających się za pracowników Spółdzielni. Prosimy o szczególną ostrożność. Przypominamy, iż wszelkie rozliczenia finansowe za użytkowanie lokali są regulowane wyłącznie w kasie Spółdzielni bądź przelewem bankowym / pocztowym.  

22.02.2013

Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd BSM "ZGODA" ze względu na wagę sytuacji dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi apeluje o poważne potraktowanie sprawy oraz o złożenie oświadczenia o stanie faktycznym ilości zamieszkałych osób w Państwa lokalach. Oświadczenie prosimy dostarczyć w terminie do 28.02.2013r. zgodnie z treścią pism wysłanych do Państwa.

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Miasta Terespol z dnia 28 grudnia 2012r ...ZOBACZ...

Uchwała Rady Gminy Piszczac z dnia 4 grudnia 2013r...ZOBACZ...

Zawiadomienie dla mieszkańców Białej Podlaskiej ... zobacz

Oświadczenie dla mieszkańców Białej Podlaskiej...zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Janowa Podlaskiego ... zobacz

Oświadczenie dla mieszkańców Janowa Podlaskiego ... zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Piszczaca ... zobacz

Oświadczenie dla mieszkańców Piszczaca ... zobacz

Zawiadomienie dla mieszkańców Terespola ... zobacz

Oświadczenie dla mieszkańców Terespola ... zobacz