Remonty za 2021 rok

I Osiedle 1000-lecia Państwa Polskiego

Remonty branży budowlanej
- Aleja Tysiąclecia 29 – docieplenie ściany północnej wraz z kompleksowym remontem wiatrołapów – prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Sidorska 14 - docieplenie ściany zachodniej i części ściany południowej wraz z kompleksowym remontem 35 szt. balkonów – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Aleja Tysiąclecia 23 – remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Sidorska 16 – wymiana obróbek blacharskich gzymsu wraz z wymianą rynien dachowych – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

Remonty branży sanitarnej
- Waryńskiego 2 – wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Aleja Tysiąclecia 23 – wymiana pionów wod.-kan. w ilości 3 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Aleja Tysiąclecia 25 – wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Aleja Tysiąclecia 26 – wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Aleja Tysiąclecia 29 – wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Sidorska 10 – wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Aleja Tysiąclecia 26 - wymiana poziomów zimnej wody – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

II Osiedle Piastowskie

Remonty branży budowlanej
- Ziemowita 1 – remont naświetla nadbudowy klatki schodowej wraz z ociepleniem oraz wykonaniem nowego pokrycia papą termozgrzewalna - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Warszawska 19A – wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych w ilości 8 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Ziemowita 2 – wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod nowe miejsca parkingowe - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Bolesława Chrobrego 8 – remont kominów wentylacyjnych wraz z montażem nasad Turbowent – prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni

- Bolesława Chrobrego 9 - malowanie elewacji farbami fasadowymi - ściana zachodnia - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni

- Bolesława Chrobrego 10 – malowanie elewacji farbami fasadowymi - ściana zachodnia - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Spółdzielcza 2 - remont 2 szt. klatek schodowych - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna


Remonty branży sanitarnej
- Bolesława Chrobrego 7 - wymiana pionów wod.-kan. w ilości 4 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Bolesława Chrobrego 9 - wymiana pionów wod.-kan. w ilości 4 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Warszawska 19A - wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Spółdzielcza 2 - wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Ziemowita 4 - wymiana pionów wod.-kan. w ilości 3 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Bolesława Chrobrego 5 - wymiana zaworów stożkowych podpionowych oraz przy gazomierzach – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Bolesława Chrobrego 7 - wymiana zaworów stożkowych podpionowych oraz przy gazomierzach – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Bolesława Chrobrego 9 - wymiana zaworów stożkowych podpionowych oraz przy gazomierzach – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

Remonty branży elektrycznej
- Spółdzielcza 2 - remont tablic piętrowych, wymiany WLZ oraz zasilania tablic mieszkaniowych – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

III Osiedle Centrum

Remonty branży elektrycznej
- Zamkowa 3 - remont oświetlenia piwnic – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

IV Osiedla Kopernika

Remonty branży budowlanej
- Kopernika 10 - malowanie elewacji farbami fasadowymi - ściana północna - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Kopernika 3A - malowanie elewacji farbami fasadowymi - ściana północna - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
Kopernika 3A - docieplenie ściany szczytowej od strony zachodniej - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Kopernika 10 - docieplenie ściany w rejonie 7 klatki schodowej od strony północnej - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Kopernika 2 remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Kopernika 8 remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

Remonty branży sanitarnej
- Kopernika 5A - wymiana pionów wod.-kan. w ilości 4 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Kopernika 5A - wymiana poziomów rur ciepłej wody - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Kopernika 10 - wymiana zaworów stożkowskich przy gazomierzach - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

V Osiedle Młodych

Remonty branży budowlanej
- Orzechowa 33 - remont kominów wentylacyjnych wraz z montażem nasad Turbowent – prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Orzechowa 41 - remont kominów wentylacyjnych wraz z montażem nasad Turbowent – prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Leszczynowa 7-13 - remont kominów wentylacyjnych wraz z montażem nasad Turbowent – prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Leszczynowa 7-13 - malowanie elewacji farbami fasadowymi - ściana północna - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Orzechowa 56 - malowanie elewacji farbami fasadowymi - ściana północna i wschodnia  - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Leszczynowa 5 - docieplenie ściany południowej wraz z kompleksowym remontem 20 szt. loggii oraz 30 szt. balkonów – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Orzechowa 42 - docieplenie ściany szczytowej wschodniej i zachodniej - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Łukaszyńska 25 – docieplenie ściany szczytowej od strony wschodniej - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Orzechowa 50 - docieplenie ścian budynku wraz z kompleksowym remontem 20 szt. balkonów – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

- Orzechowa 30 - docieplenie ściany południowej wraz z kompleksowym remontem 30 szt. balkonów - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

- Łukaszyńska 46A - miejscowa naprawa loggii – 13 szt. - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Orzechowa 39 – wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w ilości 4 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

Remonty branży sanitarnej
- Kąpielowa 9-13 - wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Orzechowa 46 - wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Orzechowa 52 - wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Piaskowa 12 - wymiana pionów wod.-kan. w ilości 4 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Łukaszyńska 37 - wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Łukaszyńska 25 - wymiana pionów wod.-kan. w ilości 2 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Leszczynowa 5 - wymiana pionów wod.-kan. w ilości 2 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

VI Osiedle Jagiellońskie

Remonty branży budowlanej
- Zygmunta Starego 7 - remont 1 szt. klatki schodowej - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Zygmunta Starego 9 - remont 3 szt. klatek schodowych - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Zygmunta Starego 11 - remont 3 szt. klatek schodowych - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Kazimierza Jagiellończyka 10 - remont pokrycia dachu membraną hydroizolacyjną - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Zygmunta Augusta 13 - remont kominów wentylacyjnych wraz z montażem nasad Turbowent – prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Zygmunta Starego 8 - remont kominów wentylacyjnych wraz z montażem nasad Turbowent – prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Radziwiłłowska 9 - malowanie ściany południowej i zachodniej wraz z kompleksowym remontem 35 szt. loggii - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Zygmunta Starego 10 - malowanie ściany południowej i zachodniej wraz z kompleksowym remontem 21 szt. loggii - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Zygmunta Starego 14 - malowanie ściany południowej wraz z kompleksowym remontem 20 szt. loggii - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Zygmunta Starego 16 - malowanie ściany południowej wraz z kompleksowym remontem 15 szt. loggii - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Władysława Jagiełły 9 - malowanie ściany południowej i zachodniej wraz z kompleksowym remontem 28 szt. balkonów - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Anny Jagiellonki 4 – docieplenie ściany zachodniej i części ściany południowej wraz z wzmocnieniem ścian osłonowych systemu Wk-70 kotwami ze stali nierdzewnej oraz  kompleksowym remontem 15 szt. loggii  - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Zygmunta Starego 7 - malowanie elewacji farbami fasadowymi - ściana północna i wschodnia  - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Zygmunta Starego 10 - malowanie elewacji farbami fasadowymi - ściana wschodnia  - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni
- Zygmunta Starego 7 – wymiana okien w wiatrołapach – 4 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Zygmunta Starego 9 – wymiana okien w wiatrołapach – 5 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Zygmunta Starego 11 – wymiana okien w wiatrołapach – 5 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Księcia Witolda 2 – wymiana okien w wiatrołapach – 4 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Księcia Witolda 4 – wymiana okien w wiatrołapach – 4 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Księcia Witolda 4 i 6 – wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod nowe miejsca parkingowe - prace remontowe wykonano siłami własnymi Spółdzielni

Remonty branży sanitarnej
- Zygmunta Starego 14 - wymiana zaworów stożkowskich przy gazomierzach - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Anny Jagiellonki 4 - wymiana zaworów stożkowskich przy gazomierzach - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

- Zygmunta Augusta 17 - wymiana zaworów termostatycznych grzejników w ilości 90 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

VII Osiedle w Terespolu

Remonty branży budowlanej
- Wojska Polskiego 72  – wymiana drzwi wejściowych w ilości 8 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Wojska Polskiego 74  – wymiana drzwi wejściowych w ilości 1 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Wojska Polskiego 76  – wymiana drzwi wejściowych w ilości 2 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- Graniczna 2  – wymiana drzwi wejściowych w ilości 2 szt. - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

Remonty branży sanitarnej
- Janowska 4 - wymiana zaworów termostatycznych grzejników w ilości 180 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

VIII Osiedle w Piszczacu

Remonty branży sanitarnej
- Spółdzielcza 9 - wymiana pionu wod.-kan. w ilości 1 szt. – prace remontowe wykonała firma zewnętrzna

IX Osiedle w Janowie Podlaskim

Remonty branży budowlanej
- 1-go Maja 9 - remont 2 szt. klatek schodowych - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna
- 1-go Maja 11 - remont 2 szt. klatek schodowych - prace remontowe wykonała firma zewnętrzna