Historia spółdzielni

           Najmłodsze Osiedle „Jagiellońskie„ zarazem największe bialskie spółdzielcze osiedle mieszkaniowe, zlokalizowane jest na dość odległych od śródmieścia okolicach miasta. Inwestycje mieszkaniowe na tym osiedlu prowadzono do 2009 roku. Osiedle ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć handlowo- usługową. Swoje siedziby mają tu również instytucje oświatowe.    

           Dziś Spółdzielnia jako jedna z niewielu ciągle inwestuje. Jesienią 2010 roku rozpoczęła kolejną budowę na osiedlu „Młodych" przy ul. Łukaszyńskiej.

          Głębokie przeobrażenia lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nadały nowe znaczenie idei spółdzielczości. Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 roku dotknęła ujemnie i tę gałąź gospodarki. Podjęto wiele decyzji instytucjonalno-prawnych obliczonych na krótkotrwały efekt polityczny. Mimo niepokojących tendencji i spadku rozmiarów spółdzielczych inwestycji mieszkaniowych „ZGODA" broni i utrzymuje na rynku swą pozycję.

           Obowiązujące uwarunkowania sprawiają, że priorytetowym zagadnieniem działalności następnych lat Zarządu Spółdzielni stało się uporządkowanie gospodarki terenami. Nastąpił podział i wyodrębnienie nieruchomości gruntowych w całej Spółdzielni, a priorytetowym zadaniem stał się wykup gruntów będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym.

          Dzięki przychylności władz miasta Białej Podlaskiej i Terespola oraz Gmin w Piszczacu i Janowie Podlaskim grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i garażami w 2006 r. zostały wykupione przez Spółdzielnię z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności za 1% ich wartości rynkowej. 
           W dalszych latach transformacji znacząco maleje liczba mieszkań lokatorskich. Zmianom tym odpowiada wzrost liczby mieszkań wyodrębnionych ze spółdzielczego zasobu jako własność indywidualna.
           Wyodrębnienie również ekonomiczne nieruchomości powoduje, że wiodącym staje się odpowiednie zarządzanie budynkami. Sprzyja to nie tylko utrzymaniu wysokiej ich wartości użytkowej, ale także poprzez poprawę cech jakościowych zwiększa ich wartość.
      Spółdzielnia dążąc do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków zamieszkania konsekwentnie realizuje programy :
- termomodernizacji budynków obejmujący docieplenie i odnowienie elewacji ścian zewnętrznych i stropodachów , modernizację wiatrołapów, wymianę stolarki okiennej w klatkach schodowych i piwnicach.

- drugi program zakłada sukcesywną wymianę instalacji: elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Dzięki wykonaniu sieci światłowodowej dla potrzeb telewizji kablowej mieszkańcy mają dostęp do internetu. Początkuje także monitoring osiedlowy.

- systematycznie realizuje prace związane z renowacją pokryć dachowych, malowaniem klatek schodowych; na bieżąco modernizowane są z wykorzystaniem kostki brukowej nawierzchnie chodnikowe oraz tworzone nowe miejsca parkingowe, zaś place zabaw wyposażone w nowoczesny sprzęt.

            Wymierne efekty tych działań mieszkańcy Spółdzielni odczuwają w postaci zmniejszonego zużycia energii i poprawy estetyki osiedli, co wyraźnie wpływa na wygląd całego miasta. Rzetelność i fachowość prowadzonych działań pozytywnie oceniają kontrole zewnętrzne i lustracje działalności Spółdzielni oraz większość mieszkańców osiedli.

            Spółdzielnia aktualnie posiada jedną własną kotłownię węglową w Terespolu. Eksploatuje również 31 węzłów cieplnych oraz koordynuje dostawę energii cieplnej. Administracje osiedli są wyposażone w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt służący poprawie estetyki i funkcjonalności osiedli. Na uznanie zasługuje samodzielnie prowadzona gospodarka odpadami. W celu obniżenia jej kosztów zrezygnowano z usług przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Zakupiono trzy specjalistyczne samochody marki MAN do wywozu śmieci i wybudowano 54 osłony śmietnikowe.     

            W czasach gdy wiele spółdzielni zrezygnowało z prowadzenia działalności społeczno - kulturalnej BSM „ZGODA" może poszczycić się nieprzerwaną statutową działalnością tego typu. Różnorodność jej form i oferta kierowana do mieszkańców w każdym wieku powoduje, że działalność ta prężnie prowadzona w trzech klubach stanowiących bazę kulturalno- oświatową jest bardzo życzliwie postrzegana. Na trwałe wpisała się w historię Spółdzielni. Tu działają sekcje i zespoły zainteresowań. Organizowane są cykliczne wystawy i koncerty zespołów i solistów. Wizytówką jest zespól wokalny „Chwilka" - laureat ogólnopolskich festiwali. Również seniorzy stanowią aktywną grupę uczestniczącą w różnych zajęciach. Spółdzielnia nie zapomina o osobach niepełnosprawnych. Co roku w klubie „Piast" finał ma ceniony i cieszący się dużym uznaniem konkurs literacki im. J.I.Kraszewskiego.

Uwieńczeniem rzetelnej pracy Spółdzielni były wyróżnienia:

- odznaka "Za zasługi dla spółdzielczości" przyznana przez Krajową Radę Spółdzielczą;

- Złota odznaka „Zasłużony dla budownictwa";

- Wawrzyn Podlasia 2002;-nagroda specjalna przyznana przez Kapitułę południowego Podlasia za działalność na rzecz estetyki, funkcjonalności i walorów użytkowych osiedli spółdzielczych;

- dwukrotnie przyznane „Kryształowe Cegły": za kompleksową rewitalizację zasobów wraz z przestrzenią publiczną w osiedlach i obiekty mieszkalno-usługowe" m.in. za budynek przy ul. Spółdzielczej 6;

- Gazela Biznesu - XI Ranking najbardziej dynamicznych małych i średnich firm prowadzony przez redakcję „Puls Biznesu";

- wyróżnienie w rankingu za sprawność organizacyjną, efektywność ekonomiczną i tworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom w 2010 r. zorganizowanym przez redakcję "Domy Spółdzielcze".

                BSM „ZGODA" w roku 2008 uroczyście obchodziła jubileusz 50-lecia, który skłonił do refleksji i wspomnień, szczególnie do podziękowania wielu osobom: założycielom Spółdzielni, działaczom spółdzielczym jak również byłym i obecnym pracownikom. Wszyscy oni mimo wielokrotnie zmieniających się uwarunkowań prawno-ekonomicznych, w jakich przyszło funkcjonować Spółdzielni, potrafili sprostać stawianym wyzwaniom i przeciwnościom oraz sprawili, że jest ona stabilnym i wiarygodnym podmiotem gospodarczym.

 

Poprzednia strona